Feria Ganadera/ Abeltzaintza Azoka

25 noviembre, 2013

Domingos, 1 y 15 de Diciembre. Mungia-Bizkaia

Ganado vacuno, lanar, caballar y caprino. Maquinaria y útiles agrícolas.

Abenduaren, 1a eta 15a, igandeak. Mungia-Bizkaia

Abelgorri, ardi, zaldi eta ahuntzak. Nekazaritzako tresnak eta makineria.